ZR là viết tắt của từ gì

ZR là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZR là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZR phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZR là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZR, Zoning Regulations là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Governmental (Rules & Regulations).

Nghĩa Zoning Regulations
Loại Governmental (Rules & Regulations)
zr-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 18 chữ viết tắt của ZR trong các danh mục như Governmental, Web Technology, Chemistry, Academic & Science, Transport & Travel, and Technology. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZR trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZR của từng danh mục riêng biệt.

ZR meaning in different categories:

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZR Zoning Regulations Rules & Regulations

Công nghệ web

Acronym Meaning Classification
ZR Zaire Web Technology

Hoá học

Acronym Meaning Classification
ZR Zirconium Chemistry

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZR Freezing Rain Atmospheric Sciences
ZR Zero Resistance Electrical
ZR Zeatin Riboside Chemistry

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZR Zambia Railways Rail Transport
ZR Zone Rating Air Transport

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZR Rigid Airship Airplanes & Aircraft
ZR Zigbee Router Airplanes & Aircraft

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ZR Zona Roja Celebrities & Famous

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZR Zapata Racing Racing Sports

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZR Zaire Republic Countries

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
ZR Zero Restriction Space Science

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZR Zen Rebirth Games & Entertainment

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZR Zhang Rice Banking

Chức vụ

Acronym Meaning Classification
ZR Zoological Registrar Job Title

Ga xe lửa Ấn Độ

Acronym Meaning Classification
ZR JHAJHPOR Indian Railway Station

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZR là viết tắt của nghĩa gì trong ZR?

ZR là viết tắt của Zoning Regulations trong Governmental (Rules & Regulations).

Q. “Zoning Regulations” được viết tắt như thế nào?

“Zoning Regulations” được viết tắt là ZR.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZR trên toàn cầu là gì?

Zoning Regulations | Zaire | Zirconium | Freezing Rain | Zambia Railways

ZR có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZR bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English Hindi Spanish Dutch
Bulgarian Vietnamese German Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *