ZPP là viết tắt của từ gì

ZPP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZPP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZPP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZPP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZPP, Zinc Proto Porphyrin là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Academic & Science (Chemistry).

Nghĩa Zinc Proto Porphyrin
Loại Academic & Science (Chemistry)
zpp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 25 chữ viết tắt của ZPP trong các danh mục như Academic & Science, Governmental, Business, Medical, Arts, and Computing. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZPP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZPP của từng danh mục riêng biệt.

ZPP meaning in different categories:

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZPP Zinc Proto Porphyrin Chemistry
ZPP Zone Of Partial Preservation Engineering
ZPP Zirconium Potassium Perchlorate Chemistry
ZPP Zilla Parishad Prathamik Universities & Institutions
ZPP Zirconium Production Plant Architecture & Constructions
ZPP N Benzyloxycarbonyl Prolyl Prolinal Chemistry
ZPP Zero Point Pressure Atmospheric Sciences
ZPP Zero Point Process Mathematics

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZPP Zilla Praja Parishad Firms & Organizations
ZPP Zambia Progressive Party Politics
ZPP Zavod Za Platni Promet Firms & Organizations

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZPP Zenith Power Products Companies & Corporations
ZPP Zenut Planche Plastiques Companies & Corporations
ZPP Zodiac Pre Press Companies & Corporations
ZPP Zongshen Pem Pwr Companies & Corporations
ZPP Zoo Pilot Publishing Companies & Corporations
ZPP Zongshen Pem Power Systems Inc. Companies & Corporations

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZPP Zinc Protoporphyrin In Blood Biochemistry
ZPP Zestawy Pierwszej Pomocy Healthcare
ZPP Zinc Protoporphyrin Level Laboratory

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZPP Zero Power Physics Music

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZPP Zero Probability Polynomial General Computing

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZPP Związku Patriotów Polskich Regional Organizations
ZPP Zimbabwe Peace Project Regional Organizations

Toán học

Acronym Meaning Classification
ZPP Zero-error Probabilistic Polynomial Maths

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZPP là viết tắt của nghĩa gì trong ZPP?

ZPP là viết tắt của Zinc Proto Porphyrin trong Academic & Science (Chemistry).

Q. “Zinc Proto Porphyrin” được viết tắt như thế nào?

“Zinc Proto Porphyrin” được viết tắt là ZPP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZPP trên toàn cầu là gì?

Zinc Proto Porphyrin | Zilla Praja Parishad | Zenith Power Products | Zone Of Partial Preservation | Zirconium Potassium Perchlorate

ZPP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZPP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *