ZPF là viết tắt của từ gì

ZPF là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZPF là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZPF phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZPF là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZPF, Zero Point Field là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Academic & Science (Chemistry).

Nghĩa Zero Point Field
Loại Academic & Science (Chemistry)
zpf-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 17 chữ viết tắt của ZPF trong các danh mục như Academic & Science, Physics Related, Computing, Medical, Associations & Organizations, and Business. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZPF trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZPF của từng danh mục riêng biệt.

ZPF meaning in different categories:

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZPF Zero Point Field Chemistry
ZPF Zero Point Force Chemistry
ZPF Zirconium Potassium Fluoride Chemistry

Vật lý liên quan

Acronym Meaning Classification
ZPF Zero-point-fluctuation Physics Related

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZPF Zip Password Finder Security
ZPF Zone Policy Firewall Hardware

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZPF Zombie Prevention Force Diseases & Conditions
ZPF Zona Pellucida Free Biochemistry
ZPF Zernicke Prins Formula Healthcare

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZPF Zusammenkunft Aller Physik Fachschaften Professional Associations
ZPF Zimbabwe Progress Fund International Orgaizations
ZPF Związek Polaków We Fredrikstad Regional Organizations
ZPF Zen Peacemaker Family Regional Organizations

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZPF Zacks Petroleum Fund NYSE Symbols
ZPF Zürcher Planungsgruppe Furttal Companies & Corporations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZPF Zero Power Finder Instruments & Devices

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
ZPF Zillions of Games Zillions Rules File File Type

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZPF là viết tắt của nghĩa gì trong ZPF?

ZPF là viết tắt của Zero Point Field trong Academic & Science (Chemistry).

Q. “Zero Point Field” được viết tắt như thế nào?

“Zero Point Field” được viết tắt là ZPF.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZPF trên toàn cầu là gì?

Zero Point Field | Zero-point-fluctuation | Zip Password Finder | Zone Policy Firewall | Zombie Prevention Force

ZPF có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZPF bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *