ZP là viết tắt của từ gì

ZP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZP, Zero Punctuation là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Computing (Games & Entertainment).

Nghĩa Zero Punctuation
Loại Computing (Games & Entertainment)
zp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 31 chữ viết tắt của ZP trong các danh mục như Computing, Academic & Science, Medical, Transport & Travel, Governmental, and Technology. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZP của từng danh mục riêng biệt.

ZP meaning in different categories:

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZP Zero Punctuation Games & Entertainment
ZP Zero Padding General Computing
ZP Zoom Player Software & Applications
ZP Zombie Panic Games & Entertainment
ZP Zephyr Pyramid Cryptocurrency
ZP Zar Points File Extensions

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZP Zilla Parishad Universities & Institutions
ZP Zinc Plated Electrical
ZP Zisman Plot Mathematics
ZP Zeta Pi Academic Degrees
ZP Probability Area Mathematics
ZP Zone Of Protection Electrical
ZP Zero Porosity Geology
ZP Zupans Optimization Engineering
ZP Z Axis Of Payload Engineering
ZP Zero Phonon Chemistry
ZP Zero Permeation Mathematics
ZP Zero Peak Electrical

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZP Zona Pellucida Anatomy & Physiology

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
zp Silk Way Airlines Airline Codes
ZP Zonas De Praticagem Land Transport

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
zp Zanesville Police Police
ZP Zone Protégée Policies & Programs
ZP Zilla Panchayat Rules & Regulations
ZP Zielpunkt Military

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZP Zero Pressure Tech Terms
ZP Zero Pollution Communication

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZP Zeller Plastik Companies & Corporations
ZP J.L. Rodríguez Zapatero Companies & Corporations

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZP Zaia For President Social Welfare Organizations

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZP Zarząd Powiatu Organizations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZP là viết tắt của nghĩa gì trong ZP?

ZP là viết tắt của Zero Punctuation trong Computing (Games & Entertainment).

Q. “Zero Punctuation” được viết tắt như thế nào?

“Zero Punctuation” được viết tắt là ZP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZP trên toàn cầu là gì?

Zero Punctuation | Zilla Parishad | Zona Pellucida | Zinc Plated | Zero Padding

ZP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *