zot là viết tắt của từ gì

zot là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm zot là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa zot phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của zot là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa zot, Zero Tolerance là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Arts (Music).

Nghĩa Zero Tolerance
Loại Arts (Music)
zot-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 21 chữ viết tắt của zot trong các danh mục như Arts, News & Entertainment, Medical, Business, Associations & Organizations, and Regional. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa zot trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt zot của từng danh mục riêng biệt.

zot meaning in different categories:

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
zot Zero Tolerance Music
ZOT Zone Of Tone Music

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZOT Zone Of Tolerance Journals & Publications
ZOT Zecken On Terror Journals & Publications

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZOT Zonula Occludens Toxin Anatomy & Physiology
ZOT Zonula Occludens Toxin Gene Anatomy & Physiology

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZOT Zero One Technologies Companies & Corporations
ZOT Zakład Oprzyrządowania Technologicznego Companies & Corporations
ZOT Zero One Technology Co., Limited. Companies & Corporations

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZOT Zimsko Orientacijsko Tekmovanje Regional Organizations
ZOT Zuylensteyn Orieentatie Tocht Conferences & Events

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZOT Zoning Ordinance Type Buildings & Landmarks
ZOT Zdanye Oblaste Tambovska Provinces
ZOT Zdanye Oblaste Tverska Language Codes

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZOT Zakona O Trgovini Law & Legal

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZOT Zeroth Order Tikhonov Mathematics
ZOT Zinc Oxide Tracer Chemistry
ZOT Zone Of Transport Chemistry

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZOT Zona Operacional De Tete Rail Transport
ZOT Rocket Engine Inner Manifold Explosion Air Transport

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
ZOT Zoot Database File File Type

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. zot là viết tắt của nghĩa gì trong zot?

zot là viết tắt của Zero Tolerance trong Arts (Music).

Q. “Zero Tolerance” được viết tắt như thế nào?

“Zero Tolerance” được viết tắt là zot.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của zot trên toàn cầu là gì?

Zero Tolerance | Zone Of Tolerance | Zone Of Tone | Zonula Occludens Toxin | Zero One Technologies

zot có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của zot bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *