ZOSA là viết tắt của từ gì

ZOSA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZOSA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZOSA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZOSA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZOSA, Zone Of Sweet Air là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục News & Entertainment (Movies & Film).

Nghĩa Zone Of Sweet Air
Loại News & Entertainment (Movies & Film)
zosa-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 4 chữ viết tắt của ZOSA trong các danh mục như News & Entertainment, and Governmental. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZOSA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZOSA của từng danh mục riêng biệt.

ZOSA meaning in different categories:

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZOSA Zone Of Sweet Air Movies & Film

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZOSA Zakarpaty Oblast State Administration Departments & Agencies
ZOSA Zaporizhya Oblast State Administration Departments & Agencies
ZOSA Zhytomyr Oblast State Administration Departments & Agencies

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZOSA là viết tắt của nghĩa gì trong ZOSA?

ZOSA là viết tắt của Zone Of Sweet Air trong News & Entertainment (Movies & Film).

Q. “Zone Of Sweet Air” được viết tắt như thế nào?

“Zone Of Sweet Air” được viết tắt là ZOSA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZOSA trên toàn cầu là gì?

Zone Of Sweet Air | Zakarpaty Oblast State Administration | Zaporizhya Oblast State Administration | Zhytomyr Oblast State Administration

ZOSA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZOSA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *