ZLP là viết tắt của từ gì

ZLP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZLP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZLP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZLP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZLP, Zolpidem là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Medical (Medicines & Drugs).

Nghĩa Zolpidem
Loại Medical (Medicines & Drugs)
zlp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 10 chữ viết tắt của ZLP trong các danh mục như Medical, Technology, Governmental, Regional, Associations & Organizations, and Computer and Networking. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZLP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZLP của từng danh mục riêng biệt.

ZLP meaning in different categories:

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZLP Zolpidem Medicines & Drugs
ZLP Zek Lekarzy Polskich Hospitals
ZLP Zeamatin Like Protein Biochemistry

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZLP Zone Light Panels Tech Terms
ZLP Zero Length Packet Communication

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZLP Zenith Labour Party Politics
ZLP Zimbabwe Labour Party Politics

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZLP Zona Libre Panama Towns & Cities

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZLP Związek Literatów Polskich Regional Organizations

Máy tính và mạng

Acronym Meaning Classification
ZLP Zero Loss Peak Computer and Networking

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZLP là viết tắt của nghĩa gì trong ZLP?

ZLP là viết tắt của Zolpidem trong Medical (Medicines & Drugs).

Q. “Zolpidem” được viết tắt như thế nào?

“Zolpidem” được viết tắt là ZLP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZLP trên toàn cầu là gì?

Zolpidem | Zone Light Panels | Zenith Labour Party | Zona Libre Panama | Zek Lekarzy Polskich

ZLP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZLP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *