ZIA là viết tắt của từ gì

ZIA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZIA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZIA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZIA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZIA, Zanzibar International Airport là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Transport & Travel (Airport Codes).

Nghĩa Zanzibar International Airport
Loại Transport & Travel (Airport Codes)
zia-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 15 chữ viết tắt của ZIA trong các danh mục như Transport & Travel, Animal Kingdom, Computing, Associations & Organizations, Academic & Science, and Governmental. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZIA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZIA của từng danh mục riêng biệt.

ZIA meaning in different categories:

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZIA Zanzibar International Airport Airport Codes

Vương quốc động vật

Acronym Meaning Classification
ZIA Zymosan Induced Arthritis Animal Diseases

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZIA Zero Interaction Authentication Security

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZIA Zion Investment Association Regional Organizations
ZIA Zambians In America Non-Profit Organizations
ZIA Zambia Institute Of Architects Professional Associations
ZIA Zentrale Intelligenz Agentur Regional Organizations

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZIA Zero Power Interconnect Array Electronics
ZIA Zinc Ion Availability Biology

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZIA Zentralen Immobilien Ausschuss Departments & Agencies

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZIA Zeiler Insurance Agency Companies & Corporations

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZIA Zombie Intelligence Agency Music

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZIA Zone Immunoassay Laboratory
ZIA Zona Intermedia Ampliata Diseases & Conditions
ZIA Zone Immunoelectrophoresis Assay Tests

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZIA là viết tắt của nghĩa gì trong ZIA?

ZIA là viết tắt của Zanzibar International Airport trong Transport & Travel (Airport Codes).

Q. “Zanzibar International Airport” được viết tắt như thế nào?

“Zanzibar International Airport” được viết tắt là ZIA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZIA trên toàn cầu là gì?

Zanzibar International Airport | Zymosan Induced Arthritis | Zero Interaction Authentication | Zion Investment Association | Zero Power Interconnect Array

ZIA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZIA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *