ZGP là viết tắt của từ gì

ZGP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZGP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZGP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZGP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZGP, Zielona Gora Poland là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Transport & Travel (Railway Station Codes).

Nghĩa Zielona Gora Poland
Loại Transport & Travel (Railway Station Codes)
zgp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 7 chữ viết tắt của ZGP trong các danh mục như Transport & Travel, Medical, Business, Technology, Associations & Organizations, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZGP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZGP của từng danh mục riêng biệt.

ZGP meaning in different categories:

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZGP Zielona Gora Poland Railway Station Codes
ZGP Sugapa, Indonesia Air Transport

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZGP Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Psychiatry & Mental Health

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZGP Zenith Goldline Pharmaceuticals Companies & Corporations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZGP Zero Gravity Processing Tech Terms

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZGP Zilker Geosciences Page Conferences & Events

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZGP Zinc Germanium Phosphide Electrical

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZGP là viết tắt của nghĩa gì trong ZGP?

ZGP là viết tắt của Zielona Gora Poland trong Transport & Travel (Railway Station Codes).

Q. “Zielona Gora Poland” được viết tắt như thế nào?

“Zielona Gora Poland” được viết tắt là ZGP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZGP trên toàn cầu là gì?

Zielona Gora Poland | Zelfstandig Gevestigde Psychiaters | Zenith Goldline Pharmaceuticals | Zero Gravity Processing | Zilker Geosciences Page

ZGP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZGP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *