ZEP là viết tắt của từ gì

ZEP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZEP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZEP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZEP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZEP, Zeppelin là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Transport & Travel (Airline Codes).

Nghĩa Zeppelin
Loại Transport & Travel (Airline Codes)
zep-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 24 chữ viết tắt của ZEP trong các danh mục như Transport & Travel, Society & Culture, Business, Technology, Associations & Organizations, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZEP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZEP của từng danh mục riêng biệt.

ZEP meaning in different categories:

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZEP Zeppelin Airline Codes

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ZEP Zephaniah Religion & Spirituality
ZEP Zesty Eggplant Pie Food & Drink

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZEP Zona De Processamento De Exportação Business Terms
ZEP Zone Déchanges Préférentiels Stock Market

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZEP Zero Emission Power Automotive
ZEP Zero Equivalent Point Display & Graphics
ZEP Zero Emission Program Automotive
ZEP Zero Emissions Platform Automotive

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZEP Zero Exposure Project Arts Associations
ZEP Zenoss Enhancement Proposals Conferences & Events

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZEP Zones Deducation Prioritaires Courses
ZEP Zero Energy Potential Electrical
ZEP Zones Of Education Priority Universities & Institutions

Chức vụ

Acronym Meaning Classification
ZEP Zero Effort Performance Job Title

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZEP Zone Di Educazione Prioritaria Policies & Programs
ZEP Zoned Equipment Program Policies & Programs
ZEP Zambia Education Policy Policies & Programs

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZEP Zinc Engine Protector Security
ZEP Z80 Extension Processor Hardware

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZEP Zone Enchanted Place Buildings & Landmarks

Vương quốc động vật

Acronym Meaning Classification
ZEP Zone Denvironnement Protégé Animal Conservation

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZEP Zone Decologie Populaire News

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZEP Zeaxanthin Epoxidase Gene Anatomy & Physiology

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZEP là viết tắt của nghĩa gì trong ZEP?

ZEP là viết tắt của Zeppelin trong Transport & Travel (Airline Codes).

Q. “Zeppelin” được viết tắt như thế nào?

“Zeppelin” được viết tắt là ZEP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZEP trên toàn cầu là gì?

Zeppelin | Zephaniah | Zona De Processamento De Exportação | Zero Emission Power | Zero Exposure Project

ZEP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZEP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *