ZDT là viết tắt của từ gì

ZDT là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZDT là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZDT phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZDT là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZDT, Zero Dark Thirty là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục News & Entertainment (Movies & Film).

Nghĩa Zero Dark Thirty
Loại News & Entertainment (Movies & Film)
zdt-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 17 chữ viết tắt của ZDT trong các danh mục như News & Entertainment, Computing, Transport & Travel, Arts, Academic & Science, and Technology. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZDT trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZDT của từng danh mục riêng biệt.

ZDT meaning in different categories:

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZDT Zero Dark Thirty Movies & Film
ZDT Zuger Depot Technikgeschichte Journals & Publications
ZDT Zelfbouwdocumentaire De Titanic Movies & Film

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZDT Zero Day Threat Security
ZDT Zhongwen Development Tool Programming & Development

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZDT Chur, Switzerland Railway Station Codes

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZDT Zhukov Dance Theatre Performing arts

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZDT Z Direction Tensile Engineering
ZDT Zero Ductility Temperature Chemistry
ZDT Zero Ductility Transition Electronics
ZDT Zentrum Für Didaktik Der Technik Universities & Institutions

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZDT Zero Distortion Technology Tech Terms
ZDT Z Directional Tensile Tester Instruments & Devices

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZDT Zimbabwe Democracy Trust Regional Organizations

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZDT Zero Dead Time Martial Arts

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZDT Zulassungen In Der Telekommunication Companies & Corporations
ZDT Zellmers Dinner Theatre Companies & Corporations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZDT là viết tắt của nghĩa gì trong ZDT?

ZDT là viết tắt của Zero Dark Thirty trong News & Entertainment (Movies & Film).

Q. “Zero Dark Thirty” được viết tắt như thế nào?

“Zero Dark Thirty” được viết tắt là ZDT.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZDT trên toàn cầu là gì?

Zero Dark Thirty | Zero Day Threat | Chur, Switzerland | Zhukov Dance Theatre | Z Direction Tensile

ZDT có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZDT bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *