ZDM là viết tắt của từ gì

ZDM là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZDM là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZDM phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZDM là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZDM, Zambia Daily Mail là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Business (Communication).

Nghĩa Zambia Daily Mail
Loại Business (Communication)
zdm-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 20 chữ viết tắt của ZDM trong các danh mục như Business, Regional, Governmental, Computing, News & Entertainment, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZDM trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZDM của từng danh mục riêng biệt.

ZDM meaning in different categories:

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZDM Zambia Daily Mail Communication
ZDM Ziff Davis Media Companies & Corporations
ZDM Zentrum Druck Medien Business Terms
ZDM Za Direktni Marketing Business Terms
ZDM Zero De Moda/Fashion Companies & Corporations
ZDM Ziff Davis Media, Inc. Companies & Corporations

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZDM Zigong Dinosaur Museum Buildings & Landmarks
ZDM Zamojskie Dni Muzyki Community

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZDM Zululand District Municipality Departments & Agencies
ZDM Zone Démilitarisée Military
ZDM Zarząd Dróg Miejskich Departments & Agencies

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZDM Zero Download Messenger Internet
ZDM Zenworks Desktop Management Software & Applications
ZDM Zenutech Download Manager General Computing
ZDM Zero Default Mode Hardware

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZDM Zentralblatt Für Didaktik Der Mathematik Journals & Publications
ZDM Zentralblatt Didaktik Mathematik Journals & Publications

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZDM Zentrum Für Digitale Medien Universities & Institutions

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZDM Zaborac Drift Mine Rail Transport

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
zdm Zentralrat Der Muslime Regional Organizations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZDM là viết tắt của nghĩa gì trong ZDM?

ZDM là viết tắt của Zambia Daily Mail trong Business (Communication).

Q. “Zambia Daily Mail” được viết tắt như thế nào?

“Zambia Daily Mail” được viết tắt là ZDM.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZDM trên toàn cầu là gì?

Zambia Daily Mail | Zigong Dinosaur Museum | Zululand District Municipality | Zone Démilitarisée | Ziff Davis Media

ZDM có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZDM bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *