ZCSI là viết tắt của từ gì

ZCSI là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZCSI là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZCSI phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZCSI là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZCSI, Zimba Consulting Services, Inc là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Business (Companies & Corporations).

Nghĩa Zimba Consulting Services, Inc
Loại Business (Companies & Corporations)
zcsi-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 4 chữ viết tắt của ZCSI trong các danh mục như Business. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZCSI trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZCSI của từng danh mục riêng biệt.

ZCSI meaning in different categories:

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZCSI Zimba Consulting Services, Inc Companies & Corporations
ZCSI Zebra Computer Services Inc Companies & Corporations
ZCSI Zemmels Consulting Services, Inc. Companies & Corporations
ZCSI Ziegler Collateralized Securities, Inc. NYSE Symbols

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZCSI là viết tắt của nghĩa gì trong ZCSI?

ZCSI là viết tắt của Zimba Consulting Services, Inc trong Business (Companies & Corporations).

Q. “Zimba Consulting Services, Inc” được viết tắt như thế nào?

“Zimba Consulting Services, Inc” được viết tắt là ZCSI.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZCSI trên toàn cầu là gì?

Zimba Consulting Services, Inc | Zebra Computer Services Inc | Zemmels Consulting Services, Inc. | Ziegler Collateralized Securities, Inc.

ZCSI có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZCSI bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *