ZCS là viết tắt của từ gì

ZCS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZCS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZCS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZCS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZCS, Zionsville Community Schools là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Academic & Science (Universities & Institutions).

Nghĩa Zionsville Community Schools
Loại Academic & Science (Universities & Institutions)
zcs-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 24 chữ viết tắt của ZCS trong các danh mục như Academic & Science, Computer Hardware, Computing, Business, Technology, and Society & Culture. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZCS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZCS của từng danh mục riêng biệt.

ZCS meaning in different categories:

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZCS Zionsville Community Schools Universities & Institutions
ZCS Zero Current Switching Electrical
zcs Zion Christian School Universities & Institutions
ZCS Zürich Computer Science Universities & Institutions
ZCS Zemansky Chemical System Courses
ZCS Zanesville Christian School Universities & Institutions
ZCS Zinc Cadmium Selenide Electronics

Phần cứng máy tính

Acronym Meaning Classification
ZCS Zone Control System Computer Hardware

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZCS Zimbra Collaboration Suite Programming & Development
ZCS Zimbra Collaboration Server Games & Entertainment

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZCS Zero Coupon Swap Stock Market
ZCS Zim Container Service Communication
ZCS Zend Consulting Services Companies & Corporations
ZCS Zolakks Cool Stuff Companies & Corporations
ZCS Zanett Commercial Solutions Companies & Corporations
ZCS Zeon Computer Services Companies & Corporations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZCS Zero Correlation Spread Instruments & Devices
ZCS Zonal Comfort System Automotive

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ZCS Zondervan Church Source Religion & Spirituality

công nghệ thông tin

Acronym Meaning Classification
ZCS Zero Code Suppression Information Technology

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZCS Zoroastrian Calendar Services Religious Organizations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZCS Zone Communication Station Military

Thiết bị điện tử

Acronym Meaning Classification
ZCS Zero Crossing S-function Electronics

Hoá học

Acronym Meaning Classification
ZCS Zinc- Coated Steel Chemistry

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZCS là viết tắt của nghĩa gì trong ZCS?

ZCS là viết tắt của Zionsville Community Schools trong Academic & Science (Universities & Institutions).

Q. “Zionsville Community Schools” được viết tắt như thế nào?

“Zionsville Community Schools” được viết tắt là ZCS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZCS trên toàn cầu là gì?

Zionsville Community Schools | Zone Control System | Zero Current Switching | Zimbra Collaboration Suite | Zero Coupon Swap

ZCS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZCS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *