zaw là viết tắt của từ gì

zaw là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm zaw là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa zaw phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của zaw là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa zaw, Zoom Airways là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Transport & Travel (Airline Codes).

Nghĩa Zoom Airways
Loại Transport & Travel (Airline Codes)
zaw-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 12 chữ viết tắt của zaw trong các danh mục như Transport & Travel, News & Entertainment, Computing, Technology, Business, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa zaw trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt zaw của từng danh mục riêng biệt.

zaw meaning in different categories:

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
zaw Zoom Airways Airline Codes

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZAW Zeitschrift Für Alttestamentliche Wissenschaft Books
ZAW Zeitschrift Fur Die Alttestamentliche Wissenschaft Journals & Publications

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZAW Zero Administration For Windows Software & Applications
ZAW Zero Administration Workstation Software & Applications
ZAW Zero Admin Windows General Computing

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
Zaw Zero Administration Window Communication

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAW Zaurak Alloy Wheels Products

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAW Zambia Alliance Of Women Professional Associations
ZAW Zentralverband Der Deutschen Werbewirtschaft Regional Organizations

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZAW Zirflex Acid Waste Diseases & Conditions

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAW Zapoteco, Mitla: A Language Of Mexico Language Codes

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. zaw là viết tắt của nghĩa gì trong zaw?

zaw là viết tắt của Zoom Airways trong Transport & Travel (Airline Codes).

Q. “Zoom Airways” được viết tắt như thế nào?

“Zoom Airways” được viết tắt là zaw.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của zaw trên toàn cầu là gì?

Zoom Airways | Zeitschrift Für Alttestamentliche Wissenschaft | Zero Administration For Windows | Zero Administration Window | Zaurak Alloy Wheels

zaw có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của zaw bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *