ZAT là viết tắt của từ gì

ZAT là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAT là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAT phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAT là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAT, Zone Affectée Thermiquement là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Technology (Tech Terms).

Nghĩa Zone Affectée Thermiquement
Loại Technology (Tech Terms)
zat-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 23 chữ viết tắt của ZAT trong các danh mục như Technology, Airport Code, Business, Associations & Organizations, Transport & Travel, and Sports. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAT trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAT của từng danh mục riêng biệt.

ZAT meaning in different categories:

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZAT Zone Affectée Thermiquement Tech Terms
ZAT Zero Alert Tone Communication

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZAT Zhaotong Airport Code

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAT Zornedinger Auto Teiler Companies & Corporations
ZAT Zero Administration Time Business Terms
ZAT Zero Ammonia Technology Companies & Corporations

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAT Zone Autonome Temporaire Extremist Groups
ZAT Zorg Advies Teams Medical Organizations

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAT Zhaotong Airport, Zhaotong, China Airport Codes
ZAT Zug Abgabe Termin Rail Transport
ZAT Zone Air Temperature Air Transport
ZAT Zero Alcomobilisme Trial Land Transport
ZAT Zona Aerea Territoriale Airport Codes

Các môn thể thao

Acronym Meaning Classification
ZAT Zone Advancement Tournament Sports
ZAT Zonal Academy Tournament Sports

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZAT Zone Daménagement Du Territoire Departments & Agencies
ZAT Zone Dappui Technique Military

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAT Zirconium Aluminum Titanate Chemistry
ZAT Zinc Atmospheric Tracer Atmospheric Sciences
ZAT Zirconia Alumina Titania Chemistry

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZAT Zone Area Tournament Sports Events

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZAT Zn Transporter Of Arabidopsisthaliana Biochemistry

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZAT Zariba Of All Territory Music

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAT là viết tắt của nghĩa gì trong ZAT?

ZAT là viết tắt của Zone Affectée Thermiquement trong Technology (Tech Terms).

Q. “Zone Affectée Thermiquement” được viết tắt như thế nào?

“Zone Affectée Thermiquement” được viết tắt là ZAT.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAT trên toàn cầu là gì?

Zone Affectée Thermiquement | Zhaotong | Zornedinger Auto Teiler | Zone Autonome Temporaire | Zorg Advies Teams

ZAT có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAT bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *