ZAQ là viết tắt của từ gì

ZAQ là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAQ là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAQ phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAQ là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAQ, Nürnberg Hauptbahnhof là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Transport & Travel (Rail Transport).

Nghĩa Nürnberg Hauptbahnhof
Loại Transport & Travel (Rail Transport)
zaq-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 4 chữ viết tắt của ZAQ trong các danh mục như Transport & Travel, Technology, Computing, and Stock Exchange. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAQ trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAQ của từng danh mục riêng biệt.

ZAQ meaning in different categories:

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAQ Nürnberg Hauptbahnhof Rail Transport

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZAQ Zone Access Quality Communication

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZAQ Zone Access Query Internet

Sở giao dịch chứng khoán

Acronym Meaning Classification
ZAQ Zaq, Inc. Stock Exchange

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAQ là viết tắt của nghĩa gì trong ZAQ?

ZAQ là viết tắt của Nürnberg Hauptbahnhof trong Transport & Travel (Rail Transport).

Q. “Nürnberg Hauptbahnhof” được viết tắt như thế nào?

“Nürnberg Hauptbahnhof” được viết tắt là ZAQ.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAQ trên toàn cầu là gì?

Nürnberg Hauptbahnhof | Zone Access Quality | Zone Access Query | Zaq, Inc.

ZAQ có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAQ bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *