ZAO là viết tắt của từ gì

ZAO là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAO là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAO phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAO là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAO, Cahors, France là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Transport & Travel (Railway Station Codes).

Nghĩa Cahors, France
Loại Transport & Travel (Railway Station Codes)
zao-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 9 chữ viết tắt của ZAO trong các danh mục như Transport & Travel, Academic & Science, Business, Governmental, Technology, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAO trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAO của từng danh mục riêng biệt.

ZAO meaning in different categories:

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAO Cahors, France Railway Station Codes
ZAO Cahors Lalbenque, Cahors/Lalbenque, France Railway Station Codes

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAO Aluminium Doped Zinc Oxide Electrical

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAO Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Companies & Corporations
ZAO Zakrytoe Akcionernoe Obščestvo Companies & Corporations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZAO Zonal Agriculture Officer Titles

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZAO Zenith Angle Offset Display & Graphics

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAO Zimbabwe Aids Orphans Regional Organizations

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZAO Zero Admis Omnipresent Movies & Film

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAO là viết tắt của nghĩa gì trong ZAO?

ZAO là viết tắt của Cahors, France trong Transport & Travel (Railway Station Codes).

Q. “Cahors, France” được viết tắt như thế nào?

“Cahors, France” được viết tắt là ZAO.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAO trên toàn cầu là gì?

Cahors, France | Aluminium Doped Zinc Oxide | Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo | Zonal Agriculture Officer | Zenith Angle Offset

ZAO có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAO bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *