ZAN là viết tắt của từ gì

ZAN là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAN là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAN phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAN là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAN, Zanzibar là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Countries).

Nghĩa Zanzibar
Loại Regional (Countries)
zan-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 7 chữ viết tắt của ZAN trong các danh mục như Regional, Transport & Travel, Associations & Organizations, and Networking. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAN trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAN của từng danh mục riêng biệt.

ZAN meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAN Zanzibar Countries
ZAN Zande Language Codes

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAN Anchorage Artcc Airline Codes

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAN Zimbabwe Aids Network Regional Organizations
ZAN Zurich Advice Network Medical Organizations

Kết nối mạng

Acronym Meaning Classification
ZAN Zero Area Network Networking
ZAN Zero Administration Network Networking

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAN là viết tắt của nghĩa gì trong ZAN?

ZAN là viết tắt của Zanzibar trong Regional (Countries).

Q. “Zanzibar” được viết tắt như thế nào?

“Zanzibar” được viết tắt là ZAN.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAN trên toàn cầu là gì?

Zanzibar | Zande | Anchorage Artcc | Zimbabwe Aids Network | Zurich Advice Network

ZAN có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAN bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *