ZAM là viết tắt của từ gì

ZAM là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAM là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAM phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAM là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAM, Zambia là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Countries).

Nghĩa Zambia
Loại Regional (Countries)
zam-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 20 chữ viết tắt của ZAM trong các danh mục như Regional, Airport Code, News & Entertainment, Academic & Science, Networking, and Computing. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAM trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAM của từng danh mục riêng biệt.

ZAM meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAM Zambia Countries
ZAM Zentrum Audiovisuelle Medientechnik Buildings & Landmarks
ZAM Zigler Art Museum Buildings & Landmarks
ZAM Zapoteco, Miahuatlán Central: A Language Of Mexico Language Codes

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZAM Zamboanga Airport Code

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZAM Zippy And Me News
ZAM Zeitschrift Für Archäologie Des Mittelalters Journals & Publications

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAM Zinc, Aluminum, Magnesium Chemistry
zam Zentralinstitut Für Angewandte Mathematik Jülich Research & Development
ZAM Zentralinstitut Fuer Angewandte Mathematik Research & Development

Kết nối mạng

Acronym Meaning Classification
ZAM Zone Announcement Message Networking

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZAM Ztree Application Menu File Extensions
ZAM Zone Access Monitor Networking
ZAM Zero All Memory Games & Entertainment

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAM Zomi Association Of Malaysia Regional Organizations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZAM Zinc, Aluminum And Magnesium Tech Terms

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZAM Zahnarztpraxis Am Mehringhof Hospitals

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZAM Zusammenschluss Aktiver Molschder Cycling

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
ZAM Zenworks Asset Management Softwares

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAM Zhao Atlas Marks Companies & Corporations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAM là viết tắt của nghĩa gì trong ZAM?

ZAM là viết tắt của Zambia trong Regional (Countries).

Q. “Zambia” được viết tắt như thế nào?

“Zambia” được viết tắt là ZAM.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAM trên toàn cầu là gì?

Zambia | Zamboanga | Zippy And Me | Zinc, Aluminum, Magnesium | Zone Announcement Message

ZAM có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAM bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Bulgarian Vietnamese German Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *