ZAL là viết tắt của từ gì

ZAL là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAL là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAL phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAL là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAL, Valdivia là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Valdivia
Loại Airport Code
zal-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 17 chữ viết tắt của ZAL trong các danh mục như Airport Code, Transport & Travel, Academic & Science, Associations & Organizations, News & Entertainment, and Regional. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAL trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAL của từng danh mục riêng biệt.

ZAL meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZAL Valdivia Airport Code

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAL Valdivia, Chile Airline Codes
ZAL Zuid Amerika Lijn Airline Codes
ZAL Zona Dactivitats Logístiques Land Transport
ZAL Pichoy, Valdivia, Chile Rail Transport
ZAL Las Marias Airport, Valdivia, Chile Airport Codes

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAL Zeybekler Anadolu Lisesi Universities & Institutions
ZAL Zirconium Arc Lamp Electrical

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAL Zoo And Aquarium Leadership Animal Welfare
ZAL Zarathushtrian Assembly Learn Regional Organizations
ZAL Zone Artistique Libre Regional Organizations

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZAL Zeitschrift Für Arabische Linguistik Journals & Publications

Khu vực

Acronym Meaning Classification
zal South African Financial Rand Currencies

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAL Zona De Actividades Logísticas Services
ZAL Zero Asset List Business Terms
ZAL Zicom Australia Limited Companies & Corporations
ZAL Zeolite Australia Pty. Limited. Companies & Corporations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAL là viết tắt của nghĩa gì trong ZAL?

ZAL là viết tắt của Valdivia trong Airport Code.

Q. “Valdivia” được viết tắt như thế nào?

“Valdivia” được viết tắt là ZAL.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAL trên toàn cầu là gì?

Valdivia | Valdivia, Chile | Zeybekler Anadolu Lisesi | Zuid Amerika Lijn | Zirconium Arc Lamp

ZAL có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAL bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Bulgarian Vietnamese German Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *