ZAG là viết tắt của từ gì

ZAG là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAG là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAG phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAG là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAG, Zagreb là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Zagreb
Loại Airport Code
zag-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 20 chữ viết tắt của ZAG trong các danh mục như Airport Code, Academic & Science, Associations & Organizations, Medical, Regional, and Business. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAG trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAG của từng danh mục riêng biệt.

ZAG meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZAG Zagreb Airport Code

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAG Zirconium Aluminum Glycinate Chemistry
ZAG Zentrum Für Angewandte Geowissenschaften Research & Development

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAG Zoning Advisory Group Non-Profit Organizations
ZAG Zoo Aquarium Group Animal Welfare
ZAG Zabalaza Action Group Regional Organizations
ZAG Zero Alpha Group International Orgaizations
ZAG Zimbabwe Actors Guild Regional Organizations
ZAG Zelnorm Action Group Medical Organizations

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZAG Zomepirac, Its Acyl Glucuronide Biochemistry
ZAG Zn Alpha2 Glycoprotein Biochemistry
ZAG Zymosan Activated Granulocytes Laboratory

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAG Zars Art Gallery Buildings & Landmarks

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAG Zero Automobile Growth Companies & Corporations
ZAG Zysman, Aharoni, Gayer Companies & Corporations

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
ZAG Zeitschrift Antirassistischer Gruppen Journals & Publications
ZAG Zodiac According To Garfield Journals & Publications
ZAG Zeitschrift Für Angewandte Geologie Journals & Publications

Uncategorized

Acronym Meaning Classification
ZAG Bank Of Montreal Aggregate Bond Index Exchange Traded Fund Uncategorized

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZAG Zope Administrators Guide Internet

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAG là viết tắt của nghĩa gì trong ZAG?

ZAG là viết tắt của Zagreb trong Airport Code.

Q. “Zagreb” được viết tắt như thế nào?

“Zagreb” được viết tắt là ZAG.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAG trên toàn cầu là gì?

Zagreb | Zirconium Aluminum Glycinate | Zentrum Für Angewandte Geowissenschaften | Zoning Advisory Group | Zomepirac, Its Acyl Glucuronide

ZAG có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAG bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *