ZAD là viết tắt của từ gì

ZAD là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAD là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAD phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAD là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAD, Zadar là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Zadar
Loại Airport Code
zad-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 12 chữ viết tắt của ZAD trong các danh mục như Airport Code, Medical, Associations & Organizations, Technology, Governmental, and Regional. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAD trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAD của từng danh mục riêng biệt.

ZAD meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZAD Zadar Airport Code

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZAD Zone Of Actual Development Healthcare

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAD Zagrebacko Arhivisticko Drustvo Regional Organizations
ZAD Zanzibar Association Of The Disabled Social Welfare Organizations
ZAD Zentralrat Der Armenier In Deutschland Regional Organizations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZAD Zone Daménagement Différé Energy & Recycling

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZAD Zone Aerienne De Defence Military
ZAD Zoning Administration Division Departments & Agencies

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAD Zemunik, Zadar, Croatia Buildings & Landmarks

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZAD Zfax Digitized Voice File File Extensions
ZAD Zimbra Archiving And Discovery Internet

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZAD Zutphen Apeldoorn Deventer Other Games

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAD là viết tắt của nghĩa gì trong ZAD?

ZAD là viết tắt của Zadar trong Airport Code.

Q. “Zadar” được viết tắt như thế nào?

“Zadar” được viết tắt là ZAD.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAD trên toàn cầu là gì?

Zadar | Zone Of Actual Development | Zagrebacko Arhivisticko Drustvo | Zone Daménagement Différé | Zone Aerienne De Defence

ZAD có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAD bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *