ZAC là viết tắt của từ gì

ZAC là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAC là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAC phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAC là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAC, Zion Adventure Company là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Business (Companies & Corporations).

Nghĩa Zion Adventure Company
Loại Business (Companies & Corporations)
zac-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 31 chữ viết tắt của ZAC trong các danh mục như Business, Society & Culture, Regional, Academic & Science, Sports & Games, and Transport & Travel. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAC trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAC của từng danh mục riêng biệt.

ZAC meaning in different categories:

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAC Zion Adventure Company Companies & Corporations
ZAC Z Automation Company Companies & Corporations
ZAC Zojirushi America Corporation Companies & Corporations
ZAC Zero Accident Culture Business Terms
ZAC Zamil Air Conditioners Companies & Corporations
ZAC Zone Dactivité Commerciale Business Terms
ZAC Zone Artisanale Commerciale Business Terms
ZAC Zenith Aircraft Co Companies & Corporations

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
ZAC Zion Apostolic Church Religion & Spirituality

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAC Zululand Anthracite Colliery Buildings & Landmarks
ZAC Zona Arti Contemporanee Buildings & Landmarks

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAC Zone Daménagement Concertée Architecture & Constructions

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZAC Ziks Athletic Club Sports Clubs
ZAC Zwolse Athletische Club American Football

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAC York Landing Airport, York Landing, Manitoba, Canada Airport Codes

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAC Zoroastrian Association Of Metropolitan Chicago Regional Organizations
ZAC Zone Datmosphère Contrôlée Technological Organizations
ZAC Zone For Autistic Children Social Welfare Organizations
ZAC Zanzibar Aids Commission Medical Organizations
ZAC Zaeslin Alumni Club Educational Organizations
ZAC Zoroastrian Association Of California Regional Organizations

Tin học

Acronym Meaning Classification
ZAC Zero Auto Correlation Games & Entertainment
ZAC Zero Administration Client Software & Applications

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZAC Zone Advisory Committee Departments & Agencies
ZAC Z Advanced Computing Firms & Organizations
ZAC Zoning Advisory Commission Departments & Agencies
ZAC Zonal Advisory Council Departments & Agencies

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZAC Zs Are Calling Music

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZAC Zenith Azimuth Coordinates Instruments & Devices

Thiết bị điện tử

Acronym Meaning Classification
ZAC Zero Attenuation Concept Electronics

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
ZAC York Landing Airport Code

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAC là viết tắt của nghĩa gì trong ZAC?

ZAC là viết tắt của Zion Adventure Company trong Business (Companies & Corporations).

Q. “Zion Adventure Company” được viết tắt như thế nào?

“Zion Adventure Company” được viết tắt là ZAC.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAC trên toàn cầu là gì?

Zion Adventure Company | Z Automation Company | Zion Apostolic Church | Zojirushi America Corporation | Zululand Anthracite Colliery

ZAC có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAC bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *