ZAB là viết tắt của từ gì

ZAB là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZAB là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZAB phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZAB là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZAB, Zinc Air Battery là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Technology (Tech Terms).

Nghĩa Zinc Air Battery
Loại Technology (Tech Terms)
zab-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 20 chữ viết tắt của ZAB trong các danh mục như Technology, Business, Arts, Academic & Science, Governmental, and Transport & Travel. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZAB trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZAB của từng danh mục riêng biệt.

ZAB meaning in different categories:

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZAB Zinc Air Battery Tech Terms
ZAB Zone Absolute Barrier Tech Terms

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZAB Zukunftsagentur Brandenburg Gmbh Companies & Corporations
ZAB Zweiradtechnik Andreas Beier Companies & Corporations

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZAB Zookeeper Atomic Broadcast Music

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZAB Zulfiqar Ali Bhutto Universities & Institutions
ZAB Zentrum Für Angewandte Biowissenschaften Research & Development

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
ZAB Zentralstelle Für Ausländisches Bildungswesen Departments & Agencies
ZAB Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid Firms & Organizations
ZAB Zoning Adjustment Board Departments & Agencies

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
ZAB Zaragoza Air Base Airport Codes
ZAB Zweibrücken Air Base Airport Codes
ZAB Albuquerque Artcc Airline Codes

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
ZAB Zusammen Aktiv Bleiben Regional Organizations
ZAB Zines And Beans Arts Associations
ZAB Zukunft Ausbildung Berufswahl Regional Organizations

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
ZAB Output of The Unix Split Utility File Type

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
ZAB Zone Administrative Board Fictional

Khu vực

Acronym Meaning Classification
ZAB Zdanye Aginska Buryata Language Codes
ZAB Zapoteco, San Juan Guelavía: A Language Of Mexico Language Codes

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZAB là viết tắt của nghĩa gì trong ZAB?

ZAB là viết tắt của Zinc Air Battery trong Technology (Tech Terms).

Q. “Zinc Air Battery” được viết tắt như thế nào?

“Zinc Air Battery” được viết tắt là ZAB.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZAB trên toàn cầu là gì?

Zinc Air Battery | Zukunftsagentur Brandenburg Gmbh | Zookeeper Atomic Broadcast | Zulfiqar Ali Bhutto | Zentralstelle Für Ausländisches Bildungswesen

ZAB có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZAB bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *