ZA là viết tắt của từ gì

ZA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm ZA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa ZA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của ZA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa ZA, Pizza là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Business (Patents & Trademarks).

Nghĩa Pizza
Loại Business (Patents & Trademarks)
za-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 20 chữ viết tắt của ZA trong các danh mục như Business, Sports & Games, Country Names, Regional, Military and Defence, and Maths. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa ZA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt ZA của từng danh mục riêng biệt.

ZA meaning in different categories:

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
ZA Pizza Patents & Trademarks
ZA [Not An Acronym Pizza Products

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
ZA The Other Games

Tên quốc gia

Acronym Meaning Classification
ZA South Africa Country Names

Khu vực

Acronym Meaning Classification
Za Zambia Countries
Za Zacatecas Towns & Cities
ZA Zone Dactivités Buildings & Landmarks

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
ZA Zone Alarm Military and Defence
ZA Zapadnaya Armiya Military and Defence

Toán học

Acronym Meaning Classification
ZA Z Axis Maths

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
za Access Air Airline Codes
za Interavia Airlines Airline Codes

Kết nối mạng

Acronym Meaning Classification
ZA Zero Administration Networking
ZA Zone Announcement Networking

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
ZA Zero Adjuster Automotive

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
ZA Ziva Antika Music

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
ZA Zeranin Alloy Academic Degrees
ZA Zona De Acção Architecture & Constructions

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
ZA Zungen Anal Hospitals

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
za Zeitschrift Astrophysics Journals & Publications

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. ZA là viết tắt của nghĩa gì trong ZA?

ZA là viết tắt của Pizza trong Business (Patents & Trademarks).

Q. “Pizza” được viết tắt như thế nào?

“Pizza” được viết tắt là ZA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của ZA trên toàn cầu là gì?

Pizza | The | South Africa | Zambia | Zone Alarm

ZA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của ZA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *