Z1 là viết tắt của từ gì

Z1 là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm Z1 là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa Z1 phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của Z1 là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa Z1, Zenith 1 là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Technology (Airplanes & Aircraft).

Nghĩa Zenith 1
Loại Technology (Airplanes & Aircraft)
z1-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 4 chữ viết tắt của Z1 trong các danh mục như Technology, Medical, File Type, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa Z1 trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt Z1 của từng danh mục riêng biệt.

Z1 meaning in different categories:

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
Z1 Zenith 1 Airplanes & Aircraft

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
Z1 Zymodeme 1 Genetics

Loại tệp

Acronym Meaning Classification
Z1 Zonealarm File File Type

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
Z1 Zuse 1 Electronics

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. Z1 là viết tắt của nghĩa gì trong Z1?

Z1 là viết tắt của Zenith 1 trong Technology (Airplanes & Aircraft).

Q. “Zenith 1” được viết tắt như thế nào?

“Zenith 1” được viết tắt là Z1.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của Z1 trên toàn cầu là gì?

Zenith 1 | Zymodeme 1 | Zonealarm File | Zuse 1

Z1 có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của Z1 bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Bulgarian Vietnamese German

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *