Z là viết tắt của từ gì

Z là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm Z là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa Z phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của Z là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa Z, Zoloft là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Medical (Biochemistry).

Nghĩa Zoloft
Loại Medical (Biochemistry)
z-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 24 chữ viết tắt của Z trong các danh mục như Medical, Society & Culture, Business, Academic & Science, Space Science, and Arts. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa Z trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt Z của từng danh mục riêng biệt.

Z meaning in different categories:

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
Z Zoloft Biochemistry
Z Glutamine Anatomy & Physiology
Z Zygorhynchus Viruses & Bacteria
Z Zikanapis Hospitals

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
Z Zodiac Food & Drink
Z Zachariah Religion & Spirituality

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
Z Corporation Business Terms
Z Zenith NYSE Symbols
Z Venator Group, Inc. NYSE Symbols
Z Aircraft Symbol Prefix – Planning Products

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
Z Impedance Electrical
Z Azimuth Astronomy & Space Science
Z Zentner Units
Z Zusammen Language & Linguistics
Z Zver Units
Z Radar Reflectivity Factor Atmospheric Sciences
Z Speed Rating Electrical
Z Redshift Factor Astronomy & Space Science
Z Depth Axis In Cartesian Coordinate System Mathematics

Uncategorized

Acronym Meaning Classification
Z Zillion Uncategorized

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
Z Normal Acceleration (load Factor) Space Science

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
Z It Means Said Music

Khu vực

Acronym Meaning Classification
z Equivalent To Greenwich Mean Time Time Zones

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
Z Unit Of Sleep Music

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. Z là viết tắt của nghĩa gì trong Z?

Z là viết tắt của Zoloft trong Medical (Biochemistry).

Q. “Zoloft” được viết tắt như thế nào?

“Zoloft” được viết tắt là Z.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của Z trên toàn cầu là gì?

Zoloft | Zodiac | Corporation | Zenith | Glutamine

Z có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của Z bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *