YGAP là viết tắt của từ gì

YGAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YGAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YGAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YGAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YGAP, Yuba Gap là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Places).

Nghĩa Yuba Gap
Loại Regional (Places)
ygap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 6 chữ viết tắt của YGAP trong các danh mục như Regional, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YGAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YGAP của từng danh mục riêng biệt.

YGAP meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YGAP Yuba Gap Places

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YGAP Year Group Assignment Process Educational Organizations
YGAP Youth Globalisation Awareness Programme Conferences & Events
YGAP Young Generation Asian Professionals Professional Associations
YGAP Youth Gambling Awareness Program Medical Organizations
YGAP Youth Golf And Academics Program Educational Organizations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YGAP là viết tắt của nghĩa gì trong YGAP?

YGAP là viết tắt của Yuba Gap trong Regional (Places).

Q. “Yuba Gap” được viết tắt như thế nào?

“Yuba Gap” được viết tắt là YGAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YGAP trên toàn cầu là gì?

Yuba Gap | Year Group Assignment Process | Youth Globalisation Awareness Programme | Young Generation Asian Professionals | Youth Gambling Awareness Program

YGAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YGAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *