YCS là viết tắt của từ gì

YCS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCS, Yacht Club là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Sports & Games (Water Sports).

Nghĩa Yacht Club
Loại Sports & Games (Water Sports)
ycs-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 28 chữ viết tắt của YCS trong các danh mục như Sports & Games, Computing, Airport Code, Governmental, Associations & Organizations, and News & Entertainment. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCS của từng danh mục riêng biệt.

YCS meaning in different categories:

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
YCS Yacht Club Water Sports
YCS Yellow Card Scheme Football

Tin học

Acronym Meaning Classification
YCS Young Carer Games & Entertainment

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
YCS Chesterfield Inlet Airport Code

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YCS Young Conservative Politics
YCS Youth Court Survey Census & Statistics
YCS Your Community Schools Policies & Programs
YCS Youth Clinical Services Departments & Agencies
YCS Years Commissioned Service Military

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCS Youth Community Services Social Welfare Organizations
YCS You Can Succeed Conferences & Events
YCS Young Catholic Students Extremist Groups
YCS Young Christian Society Religious Organizations
YCS Youth Charter For Sport Sports & Recreation Organizations
YCS Yukon Conservation Society Environment & Nature Organizations
YCS Youth Council Of Slovakia Regional Organizations

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
YCS Yale Classical Studies Journals & Publications
YCS Your Carnation Sister Music
YCS Your Console Sucks Movies & Film

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCS Ypsilanti Community Schools Universities & Institutions
ycs Yancey County Schools Universities & Institutions
YCS Youngstown Christian School Universities & Institutions
YCS Yale Climbing School Courses
YCS Yates City Shaft Geology
YCS Yellowknife Catholic School Universities & Institutions

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YCS Your Competitor Says Business Terms

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YCS Young Children S Organizations

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
YCS Chesterfield Inlet Airport, Chesterfield Inlet, Nunavut, Canada Airport Codes

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCS là viết tắt của nghĩa gì trong YCS?

YCS là viết tắt của Yacht Club trong Sports & Games (Water Sports).

Q. “Yacht Club” được viết tắt như thế nào?

“Yacht Club” được viết tắt là YCS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCS trên toàn cầu là gì?

Yacht Club | Young Carer | Yellow Card Scheme | Chesterfield Inlet | Young Conservative

YCS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *