YCP là viết tắt của từ gì

YCP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCP, Youth Challenge Program là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Governmental (Policies & Programs).

Nghĩa Youth Challenge Program
Loại Governmental (Policies & Programs)
ycp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 30 chữ viết tắt của YCP trong các danh mục như Governmental, Airport Code, Medical, Associations & Organizations, Transport & Travel, and Business. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCP của từng danh mục riêng biệt.

YCP meaning in different categories:

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YCP Youth Challenge Program Policies & Programs
YCP Young China Party Politics
YCP Youth Connect Programme Policies & Programs
YCP Yugoslav Communist Party Politics
YCP Yerwada Central Prison Police

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
YCP Co-op Point Airport Code

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
YCP Yeast Centromeric Plasmid Genetics

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCP Young Citizens Programme Religious Organizations
YCP Yale Coalition For Peace Conferences & Events
YCP Youth Chaplaincy Program Religious Organizations
YCP Young Childrens Program Conferences & Events
YCP Youth Cooperation Programme Governmental Organizations
YCP Yorktown Community Players Regional Organizations
YCP Young Carers Project Regional Organizations
YCP Yale Coalition Peace Conferences & Events
YCP Youth And Congregations In Partnership Religious Organizations
YCP Young Composers Project Arts Associations
YCP Youth Certification Program Educational Organizations
YCP Young Composers Program Arts Associations
YCP Youth Culture Promotions Non-Profit Organizations

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
YCP Yankee Clipper Plus Airline Codes

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YCP Yicheng Carborundum Products Companies & Corporations
YCP Yesterday Close Price Stock Market
YCP Yield Curve Profile Finance

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCP Co Op Point, Co Op Point, Canada Geology
YCP York College Of Pennsylvanias Universities & Institutions
YCP York College Pennsylvania Universities & Institutions

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
YCP Youth Collaboration Project Music
YCP Youth Culture Power Music

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YCP Yachting Club Porticciolo Organizations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCP là viết tắt của nghĩa gì trong YCP?

YCP là viết tắt của Youth Challenge Program trong Governmental (Policies & Programs).

Q. “Youth Challenge Program” được viết tắt như thế nào?

“Youth Challenge Program” được viết tắt là YCP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCP trên toàn cầu là gì?

Youth Challenge Program | Young China Party | Co-op Point | Yeast Centromeric Plasmid | Young Citizens Programme

YCP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *