YCIS là viết tắt của từ gì

YCIS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCIS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCIS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCIS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCIS, Yorkshire Cochlear Implant Service là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Governmental Organizations).

Nghĩa Yorkshire Cochlear Implant Service
Loại Associations & Organizations (Governmental Organizations)
ycis-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 5 chữ viết tắt của YCIS trong các danh mục như Associations & Organizations, Academic & Science, and News & Entertainment. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCIS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCIS của từng danh mục riêng biệt.

YCIS meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCIS Yorkshire Cochlear Implant Service Governmental Organizations

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCIS Yamhill Carlton Intermediate School Academic Degrees
YCIS Yale Computing And Information System Courses
YCIS Yew Chung International School Universities & Institutions

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
YCIS Yale Classical Studie Journals & Publications

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCIS là viết tắt của nghĩa gì trong YCIS?

YCIS là viết tắt của Yorkshire Cochlear Implant Service trong Associations & Organizations (Governmental Organizations).

Q. “Yorkshire Cochlear Implant Service” được viết tắt như thế nào?

“Yorkshire Cochlear Implant Service” được viết tắt là YCIS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCIS trên toàn cầu là gì?

Yorkshire Cochlear Implant Service | Yamhill Carlton Intermediate School | Yale Computing And Information System | Yale Classical Studie | Yew Chung International School

YCIS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCIS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *