YCHS là viết tắt của từ gì

YCHS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCHS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCHS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCHS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCHS, York County Humane Society là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Animal Welfare).

Nghĩa York County Humane Society
Loại Associations & Organizations (Animal Welfare)
ychs-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 15 chữ viết tắt của YCHS trong các danh mục như Associations & Organizations, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCHS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCHS của từng danh mục riêng biệt.

YCHS meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCHS York County Humane Society Animal Welfare
YCHS Yolo County Historical Society Regional Organizations
YCHS Yadkin County Humane Society Animal Welfare
YCHS Yancey County Humane Society Animal Welfare
YCHS Yamhill County Historical Society Regional Organizations
YCHS Yacht Club De La Haute Sambre Regional Organizations

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCHS Yuba City High School Universities & Institutions
YCHS York Community High School Universities & Institutions
YCHS York Comprehensive High School Universities & Institutions
YCHS Yavapai County High School Universities & Institutions
YCHS Yates Center High School Courses
YCHS York Centre For Health Studies Universities & Institutions
YCHS Yazoo City High School Universities & Institutions
YCHS Yamhill Carlton High School Universities & Institutions
YCHS Yuma Catholic High School Units

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCHS là viết tắt của nghĩa gì trong YCHS?

YCHS là viết tắt của York County Humane Society trong Associations & Organizations (Animal Welfare).

Q. “York County Humane Society” được viết tắt như thế nào?

“York County Humane Society” được viết tắt là YCHS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCHS trên toàn cầu là gì?

York County Humane Society | Yolo County Historical Society | Yuba City High School | York Community High School | York Comprehensive High School

YCHS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCHS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *