YCES là viết tắt của từ gì

YCES là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCES là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCES phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCES là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCES, Yamhill Carlton Elementary School là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Academic & Science (Universities & Institutions).

Nghĩa Yamhill Carlton Elementary School
Loại Academic & Science (Universities & Institutions)
yces-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 5 chữ viết tắt của YCES trong các danh mục như Academic & Science, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCES trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCES của từng danh mục riêng biệt.

YCES meaning in different categories:

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCES Yamhill Carlton Elementary School Universities & Institutions
YCES Yeager Center For Electrochemical Sciences Research & Development
YCES Yamato Colony Elementary School Universities & Institutions
YCES Ernest B. Yeager Center For Electrochemical Sciences Research & Development

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCES Youth And Community Education Service Non-Profit Organizations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCES là viết tắt của nghĩa gì trong YCES?

YCES là viết tắt của Yamhill Carlton Elementary School trong Academic & Science (Universities & Institutions).

Q. “Yamhill Carlton Elementary School” được viết tắt như thế nào?

“Yamhill Carlton Elementary School” được viết tắt là YCES.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCES trên toàn cầu là gì?

Yamhill Carlton Elementary School | Yeager Center For Electrochemical Sciences | Youth And Community Education Service | Yamato Colony Elementary School | Ernest B. Yeager Center For Electrochemical Sciences

YCES có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCES bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *