YCCS là viết tắt của từ gì

YCCS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCCS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCCS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCCS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCCS, Youth Conservation Corp là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Arts (Music).

Nghĩa Youth Conservation Corp
Loại Arts (Music)
yccs-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 17 chữ viết tắt của YCCS trong các danh mục như Arts, Associations & Organizations, Technology, Miscellaneous, Academic & Science, and News & Entertainment. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCCS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCCS của từng danh mục riêng biệt.

YCCS meaning in different categories:

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
YCCS Youth Conservation Corp Music

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCCS Yacht Club Costa Smeralda Sports & Recreation Organizations
YCCS Youth Cultures Cheerleading Squad Sports & Recreation Organizations
YCCS Youth Custody And Community Services Governmental Organizations
YCCS Youth Charitable Care Society Social Welfare Organizations
YCCS York County Choral Society Arts Associations
YCCS Youth Community Choices For Success Regional Organizations

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
YCCS Yamaha Chip Controlled Shift Automotive
YCCS Yamaha Cycle Communication System Automotive
YCCS York Commercial Comfort System Airplanes & Aircraft

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
YCCS You Can’t Cure Stupid Chat & Messaging

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCCS Yuba City Charter School Universities & Institutions
YCCS Youth Connection Charter School Universities & Institutions

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
YCCS York County Coast Star News

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YCCS Yolo County Collection Services Departments & Agencies

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YCCS Your Choice Counselling Service Companies & Corporations

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
YCCS Yeast Copper Chaperone For Superoxide Dismutase Biochemistry

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCCS là viết tắt của nghĩa gì trong YCCS?

YCCS là viết tắt của Youth Conservation Corp trong Arts (Music).

Q. “Youth Conservation Corp” được viết tắt như thế nào?

“Youth Conservation Corp” được viết tắt là YCCS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCCS trên toàn cầu là gì?

Youth Conservation Corp | Yacht Club Costa Smeralda | Yamaha Chip Controlled Shift | You Can’t Cure Stupid | Youth Cultures Cheerleading Squad

YCCS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCCS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *