YCCP là viết tắt của từ gì

YCCP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCCP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCCP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCCP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCCP, Yayasan Cipta Cara Padu là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Regional Organizations).

Nghĩa Yayasan Cipta Cara Padu
Loại Associations & Organizations (Regional Organizations)
yccp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 7 chữ viết tắt của YCCP trong các danh mục như Associations & Organizations, and Regional. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCCP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCCP của từng danh mục riêng biệt.

YCCP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCCP Yayasan Cipta Cara Padu Regional Organizations
YCCP Yavapai Center For Constitutional Principles Animal Welfare
YCCP Youth Challenge Community Program Social Welfare Organizations
YCCP Yolo County Conservation Partnership Environment & Nature Organizations
YCCP York City Centre Partnership Regional Organizations
YCCP Youth Cultural Connection Project International Orgaizations

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YCCP Yearlong Classroom Contact Programme Buildings & Landmarks

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCCP là viết tắt của nghĩa gì trong YCCP?

YCCP là viết tắt của Yayasan Cipta Cara Padu trong Associations & Organizations (Regional Organizations).

Q. “Yayasan Cipta Cara Padu” được viết tắt như thế nào?

“Yayasan Cipta Cara Padu” được viết tắt là YCCP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCCP trên toàn cầu là gì?

Yayasan Cipta Cara Padu | Yavapai Center For Constitutional Principles | Youth Challenge Community Program | Yolo County Conservation Partnership | Yearlong Classroom Contact Programme

YCCP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCCP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *