YCAS là viết tắt của từ gì

YCAS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCAS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCAS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCAS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCAS, Casino, Australia là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Business (Companies & Corporations).

Nghĩa Casino, Australia
Loại Business (Companies & Corporations)
ycas-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 11 chữ viết tắt của YCAS trong các danh mục như Business, Animal Kingdom, Academic & Science, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCAS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCAS của từng danh mục riêng biệt.

YCAS meaning in different categories:

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YCAS Casino, Australia Companies & Corporations
YCAS Yamaha Commercial Audio Systems Companies & Corporations
YCAS York Community Accounting Scheme Business Terms
YCAS Yo Catering Accomodation Service Companies & Corporations
YCAS Yamaha Commercial Audio Systems, Inc. Companies & Corporations

Vương quốc động vật

Acronym Meaning Classification
YCAS Yolo County Animal Services Pets & Domesticated

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCAS Yale Center For Analytical Sciences Research & Development
YCAS York Center For Applied Sustainability Research & Development
YCAS Yemen Center For Arab Studies Universities & Institutions

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCAS Yale Center For Advanced Style Medical Organizations
YCAS York County Astronomical Society Regional Organizations

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCAS là viết tắt của nghĩa gì trong YCAS?

YCAS là viết tắt của Casino, Australia trong Business (Companies & Corporations).

Q. “Casino, Australia” được viết tắt như thế nào?

“Casino, Australia” được viết tắt là YCAS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCAS trên toàn cầu là gì?

Casino, Australia | Yolo County Animal Services | Yamaha Commercial Audio Systems | Yale Center For Analytical Sciences | York Community Accounting Scheme

YCAS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCAS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *