YCAR là viết tắt của từ gì

YCAR là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCAR là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCAR phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCAR là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCAR, Carnarvon, Australia là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Towns & Cities).

Nghĩa Carnarvon, Australia
Loại Regional (Towns & Cities)
ycar-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 5 chữ viết tắt của YCAR trong các danh mục như Regional, Associations & Organizations, and Governmental. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCAR trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCAR của từng danh mục riêng biệt.

YCAR meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YCAR Carnarvon, Australia Towns & Cities

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCAR Yolo County Association Of Realtors Regional Organizations
YCAR York Centre For Asian Research Regional Organizations
YCAR Yamhill Country Association Of Realtors Regional Organizations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YCAR Youth Credential Attainment Rate Census & Statistics

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCAR là viết tắt của nghĩa gì trong YCAR?

YCAR là viết tắt của Carnarvon, Australia trong Regional (Towns & Cities).

Q. “Carnarvon, Australia” được viết tắt như thế nào?

“Carnarvon, Australia” được viết tắt là YCAR.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCAR trên toàn cầu là gì?

Carnarvon, Australia | Yolo County Association Of Realtors | York Centre For Asian Research | Youth Credential Attainment Rate | Yamhill Country Association Of Realtors

YCAR có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCAR bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *