YCAPP là viết tắt của từ gì

YCAPP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCAPP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCAPP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCAPP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCAPP, Youth Court Action Planning Program là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Associations & Organizations (Social Welfare Organizations).

Nghĩa Youth Court Action Planning Program
Loại Associations & Organizations (Social Welfare Organizations)
ycapp-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 4 chữ viết tắt của YCAPP trong các danh mục như Associations & Organizations, and Governmental. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCAPP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCAPP của từng danh mục riêng biệt.

YCAPP meaning in different categories:

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCAPP Youth Court Action Planning Program Social Welfare Organizations
YCAPP Youth Court Action Planning Project Social Welfare Organizations
YCAPP Yuba Citizens Against Poor Planning Regional Organizations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YCAPP Youth And Community Accountability And Prevention Program Departments & Agencies

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCAPP là viết tắt của nghĩa gì trong YCAPP?

YCAPP là viết tắt của Youth Court Action Planning Program trong Associations & Organizations (Social Welfare Organizations).

Q. “Youth Court Action Planning Program” được viết tắt như thế nào?

“Youth Court Action Planning Program” được viết tắt là YCAPP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCAPP trên toàn cầu là gì?

Youth Court Action Planning Program | Youth Court Action Planning Project | Yuba Citizens Against Poor Planning | Youth And Community Accountability And Prevention Program

YCAPP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCAPP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *