YCAC là viết tắt của từ gì

YCAC là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCAC là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCAC phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCAC là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCAC, Youngstown Cultural Arts Center là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Buildings & Landmarks).

Nghĩa Youngstown Cultural Arts Center
Loại Regional (Buildings & Landmarks)
ycac-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 10 chữ viết tắt của YCAC trong các danh mục như Regional, Associations & Organizations, Arts, and Society & Culture. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCAC trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCAC của từng danh mục riêng biệt.

YCAC meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YCAC Youngstown Cultural Arts Center Buildings & Landmarks

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCAC Yokohama Country And Athletic Club Sports & Recreation Organizations
YCAC Yates County Arts Council Regional Organizations
YCAC You Can Afford College Educational Organizations
YCAC Yokohama Country Athletic Club Sports & Recreation Organizations
YCAC Yolo County Arts Council Arts Associations
YCAC Youth Campaign Against Conscription Regional Organizations
YCAC Youth Culture And Arts Center Regional Organizations

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
YCAC Yates County Arts Center Arts Centers

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
YCAC Yuba City Apostolic Church Religion & Spirituality

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCAC là viết tắt của nghĩa gì trong YCAC?

YCAC là viết tắt của Youngstown Cultural Arts Center trong Regional (Buildings & Landmarks).

Q. “Youngstown Cultural Arts Center” được viết tắt như thế nào?

“Youngstown Cultural Arts Center” được viết tắt là YCAC.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCAC trên toàn cầu là gì?

Youngstown Cultural Arts Center | Yokohama Country And Athletic Club | Yates County Arts Council | You Can Afford College | Yokohama Country Athletic Club

YCAC có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCAC bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *