YCAA là viết tắt của từ gì

YCAA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCAA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCAA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCAA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCAA, Yuma County Airport Authority là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Transport & Travel (Airport Codes).

Nghĩa Yuma County Airport Authority
Loại Transport & Travel (Airport Codes)
ycaa-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 8 chữ viết tắt của YCAA trong các danh mục như Transport & Travel, Business, Associations & Organizations, Governmental, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCAA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCAA của từng danh mục riêng biệt.

YCAA meaning in different categories:

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
YCAA Yuma County Airport Authority Airport Codes

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YCAA Yamaha Corporate Artist Affairs Companies & Corporations
YCAA Yamaha Corporate Artist Affairs, Inc. Companies & Corporations

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCAA Yacht Club Adour Atlantique Sports & Recreation Organizations
YCAA Young Citizens Action Agenda Regional Organizations
YCAA Yeovil Community Arts Association Arts Associations

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YCAA Youth Correction Authority Act Law & Legal

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCAA Yale Center For Astronomy And Astrophysics Research & Development

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCAA là viết tắt của nghĩa gì trong YCAA?

YCAA là viết tắt của Yuma County Airport Authority trong Transport & Travel (Airport Codes).

Q. “Yuma County Airport Authority” được viết tắt như thế nào?

“Yuma County Airport Authority” được viết tắt là YCAA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCAA trên toàn cầu là gì?

Yuma County Airport Authority | Yamaha Corporate Artist Affairs | Yacht Club Adour Atlantique | Youth Correction Authority Act | Young Citizens Action Agenda

YCAA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCAA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *