YCA là viết tắt của từ gì

YCA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YCA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YCA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YCA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YCA, Young Chefs Academy là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Academic & Science (Universities & Institutions).

Nghĩa Young Chefs Academy
Loại Academic & Science (Universities & Institutions)
yca-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 31 chữ viết tắt của YCA trong các danh mục như Academic & Science, Business, Sports, Associations & Organizations, Arts, and Airport Code. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YCA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YCA của từng danh mục riêng biệt.

YCA meaning in different categories:

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YCA Young Chefs Academy Universities & Institutions
YCA Youth Challenge Academy Universities & Institutions

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YCA Yearbook Commercial Arbitration Business Terms
YCA Yupo Corporation America Companies & Corporations
YCA Yokogawa Corporation Of America Companies & Corporations
YCA Yamaha Corporation Of America Companies & Corporations
YCA Your Choice Auto Companies & Corporations
YCA Ykk Corporation Of America Companies & Corporations
YCA Yaggy Colby Associates Companies & Corporations
YCA Yuma Cogeneration Associates Companies & Corporations

Các môn thể thao

Acronym Meaning Classification
YCA Yachting Club of America Sports
YCA Yealm Cruising Association Sports

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YCA Yacth Club Argentino Regional Organizations
YCA Youth Challenge Australia Regional Organizations
YCA Young Catholic Adults Religious Organizations
YCA Young Citizens Association Regional Organizations
YCA Yacht Charter Association Regional Organizations
YCA Yukon Contractors Association Trade Associations
YCA Young Chicago Authors Arts Associations
YCA Youth Community Alliance Regional Organizations
YCA Yorkshire Chess Association Regional Organizations
YCA Yacht Club Austria Sports & Recreation Organizations
YCA Yap Cooperative Association Regional Organizations
YCA Yemen Center For Autism Regional Organizations
YCA Young Communist Association Regional Organizations

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
YCA Young Concert Artists Music

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
YCA Courtenay Airport Code

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
YCA Young Creative Award Awards

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YCA Youth Competency Assessment Census & Statistics
YCA Youth Corrections Act Law & Legal

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
YCA Courtenay Aerodrome, Courtenay, Bc, Canada Airport Codes

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YCA là viết tắt của nghĩa gì trong YCA?

YCA là viết tắt của Young Chefs Academy trong Academic & Science (Universities & Institutions).

Q. “Young Chefs Academy” được viết tắt như thế nào?

“Young Chefs Academy” được viết tắt là YCA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YCA trên toàn cầu là gì?

Young Chefs Academy | Yearbook Commercial Arbitration | Yachting Club of America | Yacth Club Argentino | Young Concert Artists

YCA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YCA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *