YAS là viết tắt của từ gì

YAS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YAS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YAS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YAS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YAS, Young Adult là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục News & Entertainment (Journals & Publications).

Nghĩa Young Adult
Loại News & Entertainment (Journals & Publications)
yas-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 32 chữ viết tắt của YAS trong các danh mục như News & Entertainment, Miscellaneous, Arts, Governmental, Messaging, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YAS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YAS của từng danh mục riêng biệt.

YAS meaning in different categories:

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
YAS Young Adult Journals & Publications

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
YAS Yasmine Chat & Messaging
YAS You Are Stupid Chat & Messaging
YAS Young And Stupid Chat & Messaging
YAS You Aint Shit Chat & Messaging

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
YAS Yamaha Alto Saxophone Music
YAS Yamaha Alto Sax Music
YAS Young And Sweet Music
YAS Young Artists String Music
YAS Emphatic Yes Or You Are Sexy Music

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YAS Youth Affairs And Sports Departments & Agencies
YAS Yen Appreciation Surcharge Policies & Programs
YAS Youth Aid Section Departments & Agencies

Nhắn tin

Acronym Meaning Classification
YAS Your A Star Messaging
YAS Young Adult Smoker Messaging

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YAS Young Actors Studio Regional Organizations
YAS Youth Against Settlements Governmental Organizations
YAS Yellowstone Adventure And Service Non-Profit Organizations
YAS Yorkshire Agricultural Society Animal Welfare
YAS Yakima Astronomical Society Regional Organizations
YAS Yorkshire Actuarial Society Regional Organizations

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
YAS Yasawa Island Airport Code

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
YAS Yav App Shell Softwares

Các môn thể thao

Acronym Meaning Classification
YAS Yoga & Spinning Sports

Uncategorized

Acronym Meaning Classification
YAS Yen Adjustment Surcharge Uncategorized

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YAS Young Adult Survey Exams & Tests
YAS Y2O3 Al2O3 Sio2 Chemistry

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YAS Yen Ascend Surcharge Banking
YAS Yusen Air And Sea Companies & Corporations

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YAS Youth Advocate Services Organizations

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
YAS Yarn Acquisition Syndrome Diseases & Conditions

Tin học

Acronym Meaning Classification
YAS Your Aspiring Servant Internet

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YAS là viết tắt của nghĩa gì trong YAS?

YAS là viết tắt của Young Adult trong News & Entertainment (Journals & Publications).

Q. “Young Adult” được viết tắt như thế nào?

“Young Adult” được viết tắt là YAS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YAS trên toàn cầu là gì?

Young Adult | Yasmine | You Are Stupid | Yamaha Alto Saxophone | Youth Affairs And Sports

YAS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YAS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai Indonesian

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *