YAP là viết tắt của từ gì

YAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YAP, Yap là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Airport Code.

Nghĩa Yap
Loại Airport Code
yap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 37 chữ viết tắt của YAP trong các danh mục như Airport Code, Medical, Associations & Organizations, Regional, Softwares, and Academic & Science. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YAP của từng danh mục riêng biệt.

YAP meaning in different categories:

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
YAP Yap Airport Code

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
YAP Yes Associated Protein Biochemistry
YAP Yet Another Plague Viruses & Bacteria
YAP Yeast Aspartyl Protease Biochemistry

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YAP Youth Activism Project Regional Organizations
YAP Youth Advocacy Programs Conferences & Events
YAP Young Asian Professionals Professional Associations
YAP Youth Activities Program Regional Organizations
YAP Youth Action For Peace Regional Organizations
YAP Young Adult Patrollers Regional Organizations
YAP Youth Aid Panel Social Welfare Organizations
YAP Youth Association Of Pakistan Regional Organizations
YAP Young Adults Parents Regional Organizations
YAP Youth At Presbytery Regional Organizations

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YAP Young Architects Program Buildings & Landmarks

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
YAP Yet Another Previewer Softwares
YAP Yet Another Prolog Softwares

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YAP Year Abroad Program Courses
YAP Young Adults Plan Universities & Institutions
YAP Young Aspiring Professional Exams & Tests
YAP Yttrium Aluminum Perovskite Chemistry

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YAP Youth Advisory Panel Departments & Agencies
YAP Yamuna Action Plan Policies & Programs
YAP Yeni Azerbaycan Partiyasi Politics
YAP Young Australia Party Politics
YAP Yeni Azerbaijan Party Military

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
YAP Steal, Rob Music
YAP Steal, Rob Or Young Asian Professional Music

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YAP Young Affluent Professional Business Terms
YAP Young American Professional Business Terms

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
YAP Yaw And Pitch Tech Terms
YAP Your Alternative Phone Communication

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
YAP Your Attention Please Chat & Messaging

Nhắn tin

Acronym Meaning Classification
YAP Yet Another Pile Messaging

Hoá học

Acronym Meaning Classification
YAP Yield Analysis Pattern Chemistry

Phần cứng máy tính

Acronym Meaning Classification
YAP Yet Another Platform Computer Hardware

Tin học

Acronym Meaning Classification
YAP Yet Another Protocol Protocols

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YAP là viết tắt của nghĩa gì trong YAP?

YAP là viết tắt của Yap trong Airport Code.

Q. “Yap” được viết tắt như thế nào?

“Yap” được viết tắt là YAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YAP trên toàn cầu là gì?

Yap | Yes Associated Protein | Youth Activism Project | Youth Advocacy Programs | Young Architects Program

YAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *