YAAS là viết tắt của từ gì

YAAS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YAAS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YAAS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YAAS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YAAS, Yunnan Academy Of Agricultural Sciences là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Academic & Science (Universities & Institutions).

Nghĩa Yunnan Academy Of Agricultural Sciences
Loại Academic & Science (Universities & Institutions)
yaas-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 9 chữ viết tắt của YAAS trong các danh mục như Academic & Science, Associations & Organizations, Computing, Regional, Governmental, and Transport & Travel. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YAAS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YAAS của từng danh mục riêng biệt.

YAAS meaning in different categories:

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YAAS Yunnan Academy Of Agricultural Sciences Universities & Institutions

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YAAS York Alcohol Advice Service Regional Organizations
YAAS Yacht Akademie Axel Schmidt Conferences & Events
YAAS Young Adult Aquarium Society Regional Organizations

Tin học

Acronym Meaning Classification
YAAS Yet Another Acronym Server Software & Applications
YAAS Yet Another Antikythera Simulator Programming & Development

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YAAS Yousif Al Azmeh Square Buildings & Landmarks

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YAAS Yet Another Awards System Standards

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
YAAS Yet Another Alcohol Stove Water Transport

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YAAS là viết tắt của nghĩa gì trong YAAS?

YAAS là viết tắt của Yunnan Academy Of Agricultural Sciences trong Academic & Science (Universities & Institutions).

Q. “Yunnan Academy Of Agricultural Sciences” được viết tắt như thế nào?

“Yunnan Academy Of Agricultural Sciences” được viết tắt là YAAS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YAAS trên toàn cầu là gì?

Yunnan Academy Of Agricultural Sciences | York Alcohol Advice Service | Yacht Akademie Axel Schmidt | Yet Another Acronym Server | Young Adult Aquarium Society

YAAS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YAAS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *