YAAP là viết tắt của từ gì

YAAP là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YAAP là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YAAP phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YAAP là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YAAP, Youth Alcohol Action Plan là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Governmental (Policies & Programs).

Nghĩa Youth Alcohol Action Plan
Loại Governmental (Policies & Programs)
yaap-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 14 chữ viết tắt của YAAP trong các danh mục như Governmental, Associations & Organizations, Computing, and News & Entertainment. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YAAP trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YAAP của từng danh mục riêng biệt.

YAAP meaning in different categories:

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YAAP Youth Alcohol Action Plan Policies & Programs
YAAP Young Artists Apprenticeship Program Policies & Programs

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YAAP Young American Artists Program Arts Associations
YAAP Young Asian American Professionals Regional Organizations
YAAP Young Athlete Assistance Program Regional Organizations
YAAP Yet Another Art Project Technological Organizations
YAAP Young Austrian Arbitration Practitioners International Orgaizations
YAAP Young Associate Artists Programme Arts Associations

Tin học

Acronym Meaning Classification
YAAP Yet Another Authentication Protocol Protocols
YAAP Yet Another Ascension Post Websites
YAAP Yet Another Autoconf Proposal General Computing
YAAP Yet Another Argument Parsing Programming & Development
YAAP Yet Another Access Point Security

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
YAAP Young Artists At Play News

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YAAP là viết tắt của nghĩa gì trong YAAP?

YAAP là viết tắt của Youth Alcohol Action Plan trong Governmental (Policies & Programs).

Q. “Youth Alcohol Action Plan” được viết tắt như thế nào?

“Youth Alcohol Action Plan” được viết tắt là YAAP.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YAAP trên toàn cầu là gì?

Youth Alcohol Action Plan | Young American Artists Program | Young Asian American Professionals | Yet Another Authentication Protocol | Young Athlete Assistance Program

YAAP có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YAAP bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *