YAA là viết tắt của từ gì

YAA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm YAA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa YAA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của YAA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa YAA, Yellowstone Alliance Adventures là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Business (Companies & Corporations).

Nghĩa Yellowstone Alliance Adventures
Loại Business (Companies & Corporations)
yaa-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 31 chữ viết tắt của YAA trong các danh mục như Business, Airport Code, Society & Culture, Transport & Travel, Associations & Organizations, and Computing. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa YAA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt YAA của từng danh mục riêng biệt.

YAA meaning in different categories:

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
YAA Yellowstone Alliance Adventures Companies & Corporations
YAA Yang Amat Arif Companies & Corporations

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
YAA Anahim Lake Airport Code

Xã hội & Văn hóa

Acronym Meaning Classification
YAA Young Achievers Awards Awards
YAA Young Artist Awards Awards
YAA Youth And Adult Religion & Spirituality

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
YAA Yute Air Alaska Airline Codes
YAA Anahim Lake Aerodrome, Anahim Lake, Bc, Canada Airport Codes

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
YAA Young African Artists Arts Associations
YAA Yoga Association Of Alberta Regional Organizations
YAA Youth Action Agency Regional Organizations
YAA Youth Achievement Australia Conferences & Events
YAA Yemeni American Association Regional Organizations
YAA Young Alumni Association Regional Organizations
YAA Yorkshire Archery Association Sports & Recreation Organizations
YAA Youth Accommodation Association Governmental Organizations
YAA Youth Activists Of Austin Regional Organizations
YAA Yongmoodo Australia Association Trade Associations
YAA Youth Against Aids Regional Organizations
YAA Yorkshire Arts Association Arts Associations
YAA Youth And Adult Alliance Regional Organizations
YAA Yukon Agricultural Association Regional Organizations
YAA Youth Action Alliance Regional Organizations
YAA Youth Athletic Association Sports & Recreation Organizations

Tin học

Acronym Meaning Classification
YAA Yet Another Acronym Internet
YAA Yet Another Abbreviation File Extensions

nghệ thuật

Acronym Meaning Classification
YAA Young Anime Artists Music

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
YAA Young Alumnus Achiever Courses

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
YAA Younger Americans Act Law & Legal

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
YAA Young Artist Auditions News

Khu vực

Acronym Meaning Classification
YAA Ymca Active Adult Buildings & Landmarks

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. YAA là viết tắt của nghĩa gì trong YAA?

YAA là viết tắt của Yellowstone Alliance Adventures trong Business (Companies & Corporations).

Q. “Yellowstone Alliance Adventures” được viết tắt như thế nào?

“Yellowstone Alliance Adventures” được viết tắt là YAA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của YAA trên toàn cầu là gì?

Yellowstone Alliance Adventures | Anahim Lake | Young Achievers Awards | Yute Air Alaska | Young Artist Awards

YAA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của YAA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *