XWS là viết tắt của từ gì

XWS là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm XWS là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa XWS phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của XWS là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa XWS, Xtreme Water Sports là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Sports.

Nghĩa Xtreme Water Sports
Loại Sports
xws-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 4 chữ viết tắt của XWS trong các danh mục như Sports, Business, Military and Defence, and Softwares. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa XWS trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt XWS của từng danh mục riêng biệt.

XWS meaning in different categories:

Các môn thể thao

Acronym Meaning Classification
XWS Xtreme Water Sports Sports

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
xws Wsi Corporation Companies & Corporations

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
XWS Experimental Weapon System Military and Defence

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
XWS X- Windows Server Softwares

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. XWS là viết tắt của nghĩa gì trong XWS?

XWS là viết tắt của Xtreme Water Sports trong Sports.

Q. “Xtreme Water Sports” được viết tắt như thế nào?

“Xtreme Water Sports” được viết tắt là XWS.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của XWS trên toàn cầu là gì?

Xtreme Water Sports | Wsi Corporation | Experimental Weapon System | X- Windows Server

XWS có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của XWS bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *