WAN là viết tắt của từ gì

WAN là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm WAN là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa WAN phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của WAN là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa WAN, Nigeria là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Regional (Countries).

Nghĩa Nigeria
Loại Regional (Countries)
wan-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 42 chữ viết tắt của WAN trong các danh mục như Regional, Computing, Miscellaneous, News & Entertainment, Transport & Travel, and Associations & Organizations. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa WAN trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt WAN của từng danh mục riêng biệt.

WAN meaning in different categories:

Khu vực

Acronym Meaning Classification
WAN Nigeria Countries
WAN West Africa Nigeria Countries
WAN wan language Language Codes

Tin học

Acronym Meaning Classification
WAN Wide Area Network Networking
WAN Watch Anime Now Games & Entertainment
WAN World Animal Net Domain Names (TLD)
WAN Wireless Area Network Networking
WAN Wireless Access Network Networking
WAN What A Newb Games & Entertainment
WAN Whirlpool Asian Network Internet
WAN Windows Application Network Games & Entertainment

Điều khoản khác

Acronym Meaning Classification
WAN What A Nightmare Chat & Messaging
WAN Weirdos Are Nice Etymology (Word Origins)
WAN With The Addition Of The New Chat & Messaging

Tin tức & Giải trí

Acronym Meaning Classification
WAN World Architecture News Journals & Publications

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
WAN Wanborough Railway Station Codes
WAN Wataniya Airways Airline Codes
WAN Wales Air Network Airline Codes
WAN Waverney Airport, Waverney, Australia Airport Codes

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
WAN World Association Of Newspapers Regional Organizations
WAN World Area Network Technological Organizations
WAN Wisconsin Angel Network Regional Organizations
WAN Western Academy Of Nurses Professional Associations
WAN Womens Aids Network Regional Organizations
WAN Water Aid Nepal Environment & Nature Organizations
WAN Webmasters Against Netscape Technological Organizations
WAN Weinberg Alliance Network Medical Organizations
WAN Washington Afterschool Network Regional Organizations
WAN Womens Action Network Regional Organizations
WAN World Anthropologies Network Professional Associations
WAN Westwide Avalanche Network Conferences & Events
WAN Whore Activist Network Conferences & Events

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
WAN West Australian Newspapers Communication
WAN With Account Number Banking

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
WAN Wide Apart Network Communication

Phần mềm

Acronym Meaning Classification
WAN Winchester Arbitrated Network Softwares

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
WAN Work Authorization Number Space Science
WAN World Annular Node Space Science

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
WAN World Agricultural Nostrum Census & Statistics
WAN Wide Area Information Service Policies & Programs

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
WAN Waverney Airport Code

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
WAN Who Are The Netzarim Language & Linguistics

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. WAN là viết tắt của nghĩa gì trong WAN?

WAN là viết tắt của Nigeria trong Regional (Countries).

Q. “Nigeria” được viết tắt như thế nào?

“Nigeria” được viết tắt là WAN.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của WAN trên toàn cầu là gì?

Nigeria | Wide Area Network | What A Nightmare | West Africa Nigeria | World Architecture News

WAN có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của WAN bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *