SAA là viết tắt của từ gì

SAA là một trong những từ viết tắt phổ biến trong Tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm SAA là viết tắt của gì, nó có nhiều chữ viết tắt trong các danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả chúng trên trang này. Hình ảnh sau đây chứa ý nghĩa SAA phổ biến nhất và phần còn lại của các từ viết tắt được liệt kê trong bảng dưới đây.

Ý nghĩa của SAA là gì?

Trong số tất cả các ý nghĩa SAA, South African Airways là ý nghĩa phổ biến nhất trong danh mục Transport & Travel (Airline Codes).

Nghĩa South African Airways
Loại Transport & Travel (Airline Codes)
saa-abbreviation

Chúng tôi đã tìm thấy 80 chữ viết tắt của SAA trong các danh mục như Transport & Travel, Chemistry, Academic & Science, Governmental, Sports & Games, and Computing. Nếu bạn muốn khám phá các định nghĩa SAA trong từng danh mục, hãy cuộn đến cuối nơi chúng tôi đã liệt kê các từ viết tắt SAA của từng danh mục riêng biệt.

SAA meaning in different categories:

Giao thông & Du lịch

Acronym Meaning Classification
SAA South African Airways Airline Codes
SAA Shively Field, Saratoga, Wyoming, United States Airport Codes

Hoá học

Acronym Meaning Classification
SAA Surface Active Agent Chemistry
SAA Set Accelerating Agent Chemistry
SAA Standard Aggregate Au (gold) Chemistry

Học thuật & Khoa học

Acronym Meaning Classification
SAA Synthetic Amino Acid Chemistry
SAA Student Academy Of Audiology Universities & Institutions
SAA Spencerville Adventist Academy Universities & Institutions
SAA Scientific Achievement Award Academic Degrees
SAA Sacramento Adventist Academy Universities & Institutions
SAA Sunnydale Adventist Academy Universities & Institutions
SAA Stochastic Analysis And Applications Research & Development
SAA South Atlantic Anomaly Engineering
SAA Singapore Aviation Academy Universities & Institutions
SAA Sound Absorption Average Engineering
SAA Saint Agnes Academy Universities & Institutions
SAA Solar Aspect Angle Astronomy & Space Science
SAA Special Appreciation Award Exams & Tests
SAA Southern Appalachian Assessment Exams & Tests
SAA Sindh Abhyas Academy Universities & Institutions
SAA St. Augustine Academy Universities & Institutions

Chính quyền

Acronym Meaning Classification
SAA South African Artillery Military
SAA Single Action Army Weapons & Forces
SAA Sergeant At Arms Titles
SAA Stabilisation And Association Agreement Policies & Programs
SAA State Approving Agency Departments & Agencies
SAA Staff Affirmative Action Policies & Programs
SAA School Of Army Aviation Military
SAA Small Arms Ammunition Military
SAA State Archives Of Assyria Departments & Agencies
SAA Special Agent Afloat Military
SAA Small Arms And Accoutrements Military
SAA Special Areas Act Law & Legal

Thể thao & Trò chơi

Acronym Meaning Classification
SAA Southern Athletic Association Basketball

Tin học

Acronym Meaning Classification
SAA Systems Application Architecture General Computing
SAA Satellite Active Archive Websites
SAA Single Angular Attack Cryptocurrency
SAA South Asia Archive File Extensions

Hiệp hội & Tổ chức

Acronym Meaning Classification
SAA Self Accrediting Authority Trade Associations
SAA Standards Association Of Australia Regional Organizations
SAA Swim Across America Sports & Recreation Organizations
SAA Sequence Analysis Association Medical Organizations
SAA Society Of American Archivists Regional Organizations
SAA Sasakawa Africa Association Regional Organizations
SAA Sexual Assault Awareness Regional Organizations
SAA Society For American Archaeology Educational Organizations
SAA Sarasota Art Association Regional Organizations
SAA Society For Academic Achievement Educational Organizations
SAA Society For All Artists Professional Associations
SAA Scottish Archery Association Sports & Recreation Organizations
SAA Singapore Athletic Associations Sports & Recreation Organizations
SAA Saudi Art Association Educational Organizations
SAA Small Arms Association Trade Associations
SAA Society For The Advancement Of Autodynamics Professional Associations
SAA Sub Aqua Association Sports & Recreation Organizations
SAA Sims Addicts Anonymous Religious Organizations
SAA Solano Avenue Associations Regional Organizations
SAA Society For Abandoned Animals Animal Welfare
SAA St. Andrews Alumni Regional Organizations

Thuộc về y học

Acronym Meaning Classification
SAA Severe Aplastic Anemia Diseases & Conditions
SAA Serum Amyloid A Biochemistry
SAA Salivary Alpha Amylase Biochemistry
SAA Serum Amyloid Associated Diseases & Conditions
SAA Serum Amyloid Alpha Biochemistry

Việc kinh doanh

Acronym Meaning Classification
SAA Service Assurance Agent Job Titles
SAA Surety Association Of America Companies & Corporations
SAA Shared Appreciation Agreement Business Terms

Mã sân bay

Acronym Meaning Classification
SAA Saratoga (wy) Airport Code

Quân sự và Quốc phòng

Acronym Meaning Classification
SAA Senior Administrative Assistant Military and Defence
SAA Secret Allied Assault Military and Defence
SAA Situation Awareness Assistance Military and Defence
SAA Senior Airfield Authority Military and Defence

Công nghệ

Acronym Meaning Classification
SAA Sun Azimuth Angle Tech Terms

Viễn thông

Acronym Meaning Classification
SAA Service Adaptive Access Telecommunication

Thiết bị điện tử

Acronym Meaning Classification
SAA Static Automated Analysis Electronics

Ga xe lửa Ấn Độ

Acronym Meaning Classification
SAA SATHIAON Indian Railway Station

Nhắn tin

Acronym Meaning Classification
SAA Smart Ass Answer Messaging

Các môn thể thao

Acronym Meaning Classification
SAA The Sub Aqua Association Sports

Khoa học vũ trụ

Acronym Meaning Classification
SAA System Assurance Analysis Space Science

Chức vụ

Acronym Meaning Classification
SAA Senior Accredited Appraiser Job Title

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. SAA là viết tắt của nghĩa gì trong SAA?

SAA là viết tắt của South African Airways trong Transport & Travel (Airline Codes).

Q. “South African Airways” được viết tắt như thế nào?

“South African Airways” được viết tắt là SAA.

Q. Các từ viết tắt phổ biến hàng đầu của SAA trên toàn cầu là gì?

South African Airways | Surface Active Agent | Synthetic Amino Acid | South African Artillery | Southern Athletic Association

SAA có nghĩa trong tất cả các ngôn ngữ:

Ngoài ra, hãy xem ý nghĩa của SAA bằng tất cả các ngôn ngữ tại đây.

English French Hindi Spanish
Dutch Bulgarian Vietnamese German
Thai

Duyệt qua Định nghĩa Đơn giản để tìm các Ý nghĩa phổ biến hơn và sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn. SimpleDefinitions là thư mục từ viết tắt / từ viết tắt lớn nhất trên internet do AI cung cấp và đóng góp từ độc giả của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *